توضیحات کامل :

غلات به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی در رژیم غذایی سالم و متعادل مطرح می‏باشد. به طوری که متخصصین تغذیه، فرآورده‏ های غلات را به دلیل اهمیت زیاد در پایه هرم تغذیه‏ ای در نظر گرفته ‏اند. پروتئین‏های غلات دارای پپتیدهای زیست فعال متعددی هستند که اثرات فیزیولوژی مثبتی بر سلامت بدن انسان می‏گذارند. این پپتیدها که منبع سرشاری از ترکیبات سلامتی بخش هستند، در توالی ملکول پروتئین اصلی غیر فعال می‏باشند. به منظور ارائه اثرات سلامتی بخش، این پپتیدها باید توسط واکنش‏های شیمیایی یا آنزیمی (نظیر هضم، تخمیر) آزاد گردند. گزارشات بسیاری در خصوص فعالیت زیستی پپتیدها در منابع مختلف موجود می‏باشد که شامل اثرات ضد میکروبی، کاهش دهنده فشار خون، کاهش دهنده کلسترول خون، اثرات آنتی اکسیدانی، افزایش جذب مواد معدنی است. هدف از این مقاله بررسی پپتیدهای زیست فعال شناسایی شده در غلات و اثرات سلامتی بخش آن‏ها می‏باشد.