توضیحات کامل :

مواد غذايي به دليل داشتن ترکيبات مغذي و بعضاً حساسيت بافت، در معرض عوامل مختلف قرار گرفته و فاسد مي‏شوند. براي جلوگيري از فساد هر چه بيشتر و بالطبع افزايش مدت زمان ماندگاري، فرآيند نگهداري به روش‏هاي متفاوتي انجام مي­گيرد که يکي از مهمترين روش­هاي آن، خشک کردن ميباشد. براي اين منظور تحت شرايط کنترل شده، بخش اعظم آب طبيعي موجود در ماده غذايي گرفته مي‏شود كه در نتيجه با کاهش فعاليت آبي، از فعاليت آنزيمي و ميکروبي ممانعت به عمل مي­آيد. استفاده از امواج مايکروويو تحت خلاء جهت خشک کردن مواد غذايي، توليد محصولي مطمئن و عاري از هر گونه آلودگي را نويد مي‏دهد. از ديگر دلايل كاربرد اين روش در صنايع غذايي مي‏توان به سرعت عمل و کاهش زمان فرآيند، سهولت کاربرد، امکان پخت بدون افزودن آب به مواد غذايي،‌ حفظ اجزاي ناپايدار در حرارت مانند ويتامين­ها و ليپيد­ها و همچنین امکان حرارت‏دهي مواد غذايي بسته بندي شده اشاره نمود. در اين راستا براي تفهيم اين موارد به بررسي روش خشک کردن مایکروویو- خلاء در صنایع غذایی مي‏پردازيم.