توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کاخ آپادانا خوزستان

 

شوش از شهرهای باستانی ایران است که تمدنی هزاران ساله دارد و بوی تمدن کهن ایرانی می دهد. کاخ آپادانا در شوش بنایی تاریخی است که قدمت آن به دوران هخامنشیان برمی گردد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • معرفی بنا
 • قدمت بنا
 • مساحت
 • مصالح و ساختار
 • بررسی ستون ها
 • ایوان شرقی آپادانا
 • پلکان جلویی
 • نقش های مسطتیلی
 • پلکان مهتابی عقبی
 • جبهه شمالی
 • نگهبان شاهی
 • و..